In och ut checkning


    V
id veckohyrning så sker skiftet Lördagar om inget annat är överenskommet.In-checkning går bra vid kl  15.00, detta ger oss lite tid att ställa i ordning lägenheten för dig.


Ut-checkning är vid Kl 11.00